Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Đầu tư

2019-12-07 12:18:02 362

Có kinh nghiệm  tư vấn đầu tư nước ngoài trong nhiều năm, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi rất tự tin để tư vấn và cung cấp các dịch vụ toàn diện để giúp các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam ngay từ bước đầu tiên đến lối ra, cũng như các vấn đề khác nhau trong quá trình hoạt động. Quốc gia. 

Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn và lập kế hoạch thuế trước đầu tư và nhập cảnh
- Xác định vị trí và khu vực đầu tư, so sánh và tư vấn
- Đối tác siêng năng, kiểm tra lý lịch công ty và nghiên cứu khả thi
- Đăng ký và cấp phép công ty
- Dự thảo và đàm phán tài liệuđầu tư
- Đăng ký và thẩm định đầu tư
- Sửa đổi đăng ký công ty
- Mua lại, sáp nhập, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, chuyển đổi; và
- Tái cấu trúc doanh nghiệp, thanh lý và giải thể.
- Sáp nhập và mua lại  
- Thành lập liên doanh, cấu trúc, đàm phán, soạn thảo thỏa thuận
- Công trình sau cấp phép

Bình luận: